de gespreksmethode

We gaan in gesprek op basis van de methodiek van de Appreciative Inquiry. Deze methode is al in de jaren tachtig ontwikkeld door David Cooperrider (1954 USA en hoogleraar in Sociaal Ondernemerschap).

waarderend onderzoek

Appreciative inquiry wordt in het Nederlands vertaald als Waarderend Onderzoek. De waarderende benadering helpt groepen op een open en toegankelijke manier met elkaar in gesprek te gaan. In Nederland kent de methode vier gespreksrondes die de leidraad voor het gesprek vormen:

  1. Voorstellen (kennismaken)
  2. Vertellen (ervaringen delen)
  3. Verbeelden (dromen)
  4. Verwezenlijken (doen)

Aan tafel

Iedere dialoogtafel gaat over een vooraf gekozen onderwerp of vraagstuk. Aan tafel zitten 7 à 8 betrokken deelnemers inclusief de getrainde gesprekbegeleider.  Deelnemers komen om kennis te maken, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.  Een dialoog zet aan tot concrete actie, individueel of in een groep. Het vormt vaak de motor voor nieuwe intiatieven en samenwerking.