De gespreksmethode

We gaan in gesprek op basis van de methodiek van de Appreciative Inquiry A Positive Revolution in Change ontwikkeld door David L. Cooperrider en Diana Whitney (2005).

Waarderend onderzoek

Appreciative Inquiry wordt in het Nederlands vertaald als Waarderend Onderzoek. De waarderende benadering helpt groepen op een open en toegankelijke manier met elkaar in gesprek te gaan. In Nederland kent de methode vier gespreksrondes (ontwikkeld door Nederland in Dialoog), die de leidraad voor het gesprek vormen:

    1. Voorstellen (kennismaken)
    2. Vertellen (ervaringen delen)
    3. Verbeelden (dromen)
    4. Verwezenlijken (doen)

Aan tafel

Iedere dialoogtafel gaat over een vooraf gekozen onderwerp of vraagstuk. Aan tafel zitten 7 à 8 betrokken deelnemers inclusief de getrainde gespreksbegeleider.  Deelnemers komen om kennis te maken, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.  Een dialoog zet aan tot concrete actie, individueel of in een groep. Het vormt vaak de motor voor nieuwe intiatieven en samenwerking.