Contact

Haarlem en Heemstede

Voor vragen over een waarderend gesprek in Haarlem mailt u met Petra Meijssen  petra@mensinbeeld.nl of bel naar 06 2260 0752.

Voor vragen over een waarderend gesprek in Heemstede mailt u met Frank Wolff via frankwolff@systemischwerk.com of bel naar 06 4194 5852.

Voor vragen over de wandeldialoog mailt u met Rinske de Waal via rinske@greenmultimedia.nl