Week van de Dialoog 2020 staat gepland!

Haarlem in Dialoog

De Week van de Dialoog 2020 staat gepland! Reserveer dus alvast 30 oktober t/m 8 november 2020. In deze week kun je als inwoner in de regio van Haarlem en Heemstede meedoen aan landelijk online georganiseerde dialogen.

PERSBERICHT

Naar elkaar luisteren tijdens de Week van de Dialoog “Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren”, zei de koning op Prinsjesdag. Die bereidheid is er aan alle tafels die tijdens de Week van de Dialoog in vele steden worden georganiseerd. Steeds meer mensen kiezen ervoor aan dialogen bij te dragen, onderzoekend (waarderend) en met respect voor elkaar in gesprek te gaan en zo tot begrip en verbinding te komen.

Zeker nu we opnieuw geconfronteerd worden met maatregelen die nodig zijn om afstand te houden, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om verbinding met elkaar te hebben. Tijdens de eerste beschouwingen op Prinsjesdag over de begroting blijkt hoe belangrijk we het als Nederlanders vinden samen de krachten bundelen. Maar in diezelfde beschouwingen volgen debatten die de verdeeldheid laten zien. Nederland kent ook andere voorbeelden. Voorbeelden waarmee we duidelijk maken dat je ook moeilijke onderwerpen onderzoekend en met respect voor elkaar kan delen en zo tot begrip en verbinding kan komen. Er zijn steeds meer mensen in de samenleving die actief bijdragen aan de dialoog.

Door het hele land organiseren plaatselijke organisaties dialooggesprekken in de komende Week van de dialoog. Het landelijk thema is dit jaar ‘Erbij horen’. Ook kunnen steden inspelen op andere actuele thema’s. Een manier om gehoor te geven aan de woorden van de koning in de troonrede van dit jaar. “Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren.” De dialoog zelf helpt al om het gevoel van erbij horen te ontwikkelen en te koesteren.

Tijdens de Week van de Dialoog wisselen deelnemers aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Door de corona zullen vele gesprekstafels in de Week van de Dialoog online worden gehouden.

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement, waarin wordt stilgestaan bij de waarde van dialoog voor een sterke inclusieve gemeenschap. Dialoog initiatieven uit heel Nederland doen mee aan de Week van de Dialoog: Utrecht in Dialoog, Eindhoven in Dialoog, Breda in Dialoog, Haarlem in Dialoog, Dialoog in Den Haag,  Apeldoorn in dialoog. Rotterdam, Nijmegen, Oisterwijk, Wijk bij Duurstede, Diever, Amsterdam en Goes vieren de week op eigen wijze of zijn nog in beraad.

Landelijk wordt de Week van de Dialoog online afgetrapt op vrijdag 30 oktober om 10.00 uur met onder meer Stichting Ik Wil uit Eindhoven, PAX for Peace, Roze 50+ en Coronablues van het Het Nationale Theater, partner van Dialoog in Den Haag als inspiratie op een dialoog over Erbij Horen in coronatijd met jong, oud, nieuw en iedereen. Ook worden enkele landelijke online dialogen georganiseerd die meer inzoomen op landelijke thema’s. Wilt u ook meepraten en meeluisteren en of wilt u weten over de Week van de Dialoog of landelijke opening? Kijk op: https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/landelijke-aftrap-week-van-de-dialoog/ of https://www.utrechtindialoog.nl/week-van-de-dialoog/

Pijlers van de dialoog

Tijdens deze week ontmoeten mensen elkaar in het open gesprek. Door naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te horen, ervaringen, idealen en acties te delen ontstaan nieuwe inzichten.  Haarlem in Dialoog werkt samen met andere dialoogsteden. 

  1. Gesprekken vinden plaats in groepen van 6 tot 8 personen
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksbegeleiders die minimaal een basis dialoogtraining hebben gevolgd.
  4. Haarlem in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Haarlem.

Meer weten of meedoen?

Kennis maken met de dialoog? Dat kan. Voor meer informatie over de Week van de Dialoog neem je contact op met Petra Meijssen (Haarlem 06 – 22 600 752) of Frank Wolff (Heemstede 06 – 41 94 58 52).