Haarlem in dialoog

Haarlem in Dialoog verzorgt het open, eerlijke en waarderende gesprek in uw stad. Tegenwoordig voeren debat en discussie namelijk vaak de boventoon in gesprekken. Herkent u dat? Wij hebben ontdekt dat de dialoog mensen dichter bij elkaar brengt en tot betere oplossingen leidt. Daarom onderschrijven wij het belang van de dialoog voor de Haarlemse samenleving.

Wat is een dialoog?

De dialoog of het waarderende gesprek brengt mensen in hun buurt, wijk of gemeente met elkaar in gesprek. Deelnemers met uiteenlopende achtergronden wisselen verschillende ervaringen, visies en standpunten uit. Via onderzoekende vragen ontstaat ruimte voor een open dialoog en onderling begrip. Mensen delen waar ze van dromen en wat ze willen doen in hun directe leef- en werkomgeving.

Dialoogtafels

Haarlem in Dialoog faciliteert bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken aan de dialoogtafel. De methode is simpel en doeltreffend. Mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Gebieden waarbinnen deze thema’s zich bevinden zijn Samen wonen, Samen leven, Welzijn en Gezondheid in de Zorg, Eigen regie en dergelijke.

Haarlem en Heemstede

Haarlem in dialoog is per september 2018 gestart. Onze werkregio bestaat nu uit Haarlem en Heemstede. Ons doel is om de dialoog in heel Kennemerland op de kaart te zetten. Stap voor stap.

Gespreksbegeleiders

Haarlem in Dialoog bestaat uit een groep van ervaren gespreksbegeleiders die zelf wonen in Haarlem, Heemstede en Spaarndam. Allen hebben we een passie voor het open en eerlijke gesprek.

Cécile Masson – Meertalig gespreksbegeleider, zelfstandig adviseur en mBITcoach en trainer met een systemische benadering. Thuis op het gebied van diversiteit en leiderschap. Ontvouwt aanwezig potentieel naar tastbaar resultaat door hoofd, hart en buik te laten spreken.

Petra Meijssen – Gespreksbegeleider, (team)coach en organisatieadviseur voor samen werken & samen leren. Opent de weg naar meer zelfmanagement en autonomie. Is thuis in de wereld van zorg, gemeenten, semi-overheid en rijksoverheid. Maakt lastige onderwerpen bespreekbaar en stimuleert oplossingsgericht denken.

Rinske de Waal – Gespreksbegeleider, ambulant begeleidster en coach in de zorg. Zij werkt vanuit een brede focus op gezondheid. Haar inzet is: “iedereen mag gehoord worden”. Rinske is de trekker van de Wandeldialoog in Haarlem en omstreken.

Frank Wolff – Gespreksbegeleider, zelfstandig (HR) professional met een systemische benadering. In co-creatie met een blik op wat goed is voor het grotere geheel en waarbij alle kwaliteiten van mensen tot hun recht komen.

Contact

Haarlem en Heemstede

Voor vragen over een waarderend gesprek in Haarlem mailt u met Petra Meijssen  petra@mensinbeeld.nl of bel naar 06 2260 0752.

Voor vragen over een waarderend gesprek in Heemstede mailt u met Frank Wolff via frankwolff@systemischwerk.com of bel naar 06 4194 5852.

Voor vragen over de wandeldialoog mailt u met Rinske de Waal via rinske@greenmultimedia.nl