Haarlem en Heemstede in dialoog

Haarlem en Heemstede in Dialoog verzorgt het open, eerlijke en waarderende gesprek in uw stad. Tegenwoordig voeren debat en discussie namelijk vaak de boventoon in gesprekken. Herkent u dat? Wij hebben ontdekt dat de dialoog mensen dichter bij elkaar brengt en tot betere oplossingen leidt. Daarom onderschrijven wij het belang van de dialoog voor de Haarlemse samenleving.

Wat is een dialoog?

De dialoog of het waarderende gesprek brengt mensen in hun buurt, wijk of gemeente met elkaar in gesprek. Deelnemers met uiteenlopende achtergronden wisselen verschillende ervaringen, visies en standpunten uit. Via onderzoekende vragen ontstaat ruimte voor een open dialoog en onderling begrip. Mensen delen waar ze van dromen en wat ze willen doen in hun directe leef- en werkomgeving.

Dialoogtafels

Haarlem en Heemstede in Dialoog faciliteert bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken aan de dialoogtafel. De methode is simpel en doeltreffend. Mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Gebieden waarbinnen deze thema’s zich bevinden zijn Samen wonen, Samen leven, Welzijn en Gezondheid in de Zorg, Eigen regie en dergelijke.

In de week van de dialoog van 1 tot en met 10 november 2019 zijn er dialoogtafels in Haarlem en Heemstede. De organisaties Kleurrijk Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Haarlem in Dialoog werken daarin nauw met elkaar samen.

Het thema dit jaar is: Wat betekent thuis voor jou?

             

Op 6 november in Schalkwijk Haarlem op twee locaties: in de Bibliotheek aan het Fie Carelsenplein 2 tussen 14.00-16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Aanmelden kan bij: Mike Warners, info@bibliotheekzuidkennemerland.nl en Haarlem in Dialoog: Cécile Masson & Frank Wolff, 06 4194 5852, frankwolff@systemischwerk.com

In het wijkcentrum De Ringvaart aan de Floris van Adrichemlaan 98 tussen 18.00-20.30 uur (voorafgaand wordt een eenvoudige gratis maaltijd geserveerd). Aanmelden kan bij de Kleurrijk Haarlem organisatie van wie je de uitnodiging ontvangt en bij Bureau Discriminatiezaken: Marjolein, mvh@bdkennemerland.nl of 023 531 58 42.

Het organiseren van dialoogtafels in Haarlem Noord, ook voor de week van de dialoog, is in volle gang

Op 9 november in Heemstede in de Bibliotheek aan het Julianaplein 1 tussen 11.00-13.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur). Aanmelden kan bij: info@bibliotheekzuidkennemerland.nl en bij Haarlem in Dialoog: Cécile Masson & Frank Wolff, 06 4194 5852 of frankwolff@systemischwerk.com

Onze regio

Haarlem in dialoog is per september 2018 gestart. Onze werkregio bestaat nu uit Haarlem en Heemstede. Ons doel is om de dialoog in heel Kennemerland op de kaart te zetten. Stap voor stap.

Over ons

Haarlem in Dialoog bestaat uit een groeiende groep van ervaren gespreksbegeleiders die zelf wonen in Haarlem, Heemstede en Spaarndam. Allen hebben we een passie voor het open en eerlijke gesprek.

Cécile Masson – Meertalig gespreksbegeleider, zelfstandig adviseur en mBITcoach en trainer met een systemische benadering. Thuis op het gebied van diversiteit en leiderschap. Ontvouwt aanwezig potentieel naar tastbaar resultaat door hoofd, hart en buik te laten spreken.

Petra Meijssen – Gespreksbegeleider, (team)coach en HR adviseur voor samen werken & leren. Opent de weg naar meer zelfmanagement en autonomie. Maakt lastige onderwerpen bespreekbaar en stimuleert oplossingsgericht denken.

Marijke Molenaar – Gespreksbegeleider met focus op zorg, met name op de mantelzorg. Zoekt samen met deelnemers naar kansen. Focust tijdens gesprekken op verbinding, mogelijkheden en oplossingen.  

Gudy van Veen – Gespreksbegeleider en welzijnscoach met specifieke aandacht voor welbevinden. Thuis is de wereld van zorg, welzijn en gezondheid. Werkt vanuit de gedachte dat je door vinden en verbinden in beweging kunt komen

Rinske de Waal – Gespreksbegeleider, ambulant begeleidster en coach in de zorg. Zij werkt vanuit een brede focus op gezondheid. Haar inzet is: “iedereen mag gehoord worden”.

Frank Wolff – Gespreksbegeleider, zelfstandig (HR) professional met een systemische benadering. In co-creatie met een blik op wat goed is voor het grotere geheel en waarbij alle kwaliteiten van mensen tot hun recht komen.

Contact

Haarlem en Heemstede

Heeft u vragen over het waarderende gesprek in Haarlem of Heemstede en wilt u een gesprek opstarten of eraan deelnemen?

Mail dan met Petra Meijssen via petra@mensinbeeld.nl of bel naar 06 2260 0752 of naar Frank Wolff via frankwolff@systemischwerk.com of bel naar 06 4194 5852.