haarlem in dialoog

Haarlem in Dialoog verzorgt het open en eerlijke gesprek in uw stad. Tegenwoordig voeren debat en discussie namelijk vaak de boventoon in gesprekken. Herkent u dat? Wij hebben ontdekt dat de dialoog mensen dichter bij elkaar brengt en tot betere oplossingen leidt. Daarom onderschrijven wij het belang van de dialoog voor de Haarlemse samenleving.

wat is een dialoog?

De dialoog brengt mensen in hun buurt, wijk of gemeente met elkaar in gesprek. Deelnemers met uiteenlopende achtergronden wisselen verschillende ervaringen, visies en standpunten uit. Via onderzoekende vragen ontstaat ruimte voor een open dialoog en onderling begrip. Mensen delen waar ze van dromen en wat ze willen doen in hun directe leef- en werkomgeving.

dialoogtafels

Haarlem in Dialoog faciliteert bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken aan de dialoogtafel. De methode is simpel en doeltreffend. Mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Gebieden waarbinnen deze thema’s zich bevinden zijn Samen wonen, Samen leven, Welzijn en Gezondheid in de Zorg, Eigen regie ed. 

onze regio

Haarlem in dialoog is per september 2018 gestart. Ons werkregio bestaat nu uit Haarlem en Heemstede. Ons doel is om de dialoog in heel Kennemerland op de kaart te zetten. Stap voor stap.

over ons

Haarlem in Dialoog bestaat uit een groeiende groep van ervaren gespreksbegeleiders die zelf wonen in Haarlem, Heemstede en Spaarndam. Allen hebben we een passie voor het open en eerlijke gesprek.

Cécile Masson – Meertalige gespreksbegeleider, zelfstandig adviseur en mBITcoach met systemische benadering. Thuis op het gebied van diversiteit en leiderschap. Ontvouwt aanwezig potentieel naar tastbaar resultaat door hoofd, hart en buik te laten spreken.

Petra Meijssen – Gespreksbegeleider, (team)coach en HR adviseur voor samen werken & leren. Opent de weg naar meer zelfmanagement en autonomie. Maakt lastige onderwerpen bespreekbaar en stimuleert oplossingsgericht denken.

Marijke Molenaar – Gespreksbegeleider met focus op zorg, met name op de mantelzorg. Zoekt samen met deelnemers naar kansen. Focust tijdens gesprekken op verbinding, mogelijkheden en oplossingen.  

Gudy van Veen – Gespreksbegeleider en welzijnscoach met specifieke aandacht voor welbevinden. Thuis is de wereld van zorg, welzijn en gezondheid. Werkt vanuit de gedachte dat je door vinden en verbinden in beweging kunt komen

Rinske de Waal – Gespreksbegeleider, ambulant begeleidster en coach in de zorg. Zij werkt vanuit een brede focus op gezondheid. Haar inzet is: “iedereen mag gehoord worden”.

Frank Wolff – Gespreksbegeleider, zelfstandig (HR) professional met een systemische benadering. In co-creatie met een focus op wat goed is voor het gehele systeem en waarbij alle kwaliteiten van mensen tot wasdom kunnen komen.

contact

Haarlem

Heeft u vragen over de dialoog in Haarlem of wilt u een dialoog opstarten? Mail dan met Petra Meijssen via petra@mensinbeeld.nl of bel naar 06 – 22 600 752.

Heemstede

Heeft u vragen over de dialoog in Heemstede of wilt u een dialoog opstarten? Mail dan met Frank Wolff via frankwolff@systemischwerk.com of bel naar  06 – 41 94 58 52.